Uczestnicy

O uczestnictwo w projekcie może ubiegać się osoba, która w dniu przystąpienia do projektu spełnia jednocześnie wszystkie podane poniżej warunki:

  • wiek powyżej 18 lat
  • mieszka na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
  • posiada zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej
  • posiada zatrudnienie w branży motoryzacyjnej, lub wykształcenie związane z mechaniką, elektromechaniką, elektryką, elektroniką, automatyką, informatyką.
  • nie posiada zarejestrowanej działalności gospodarczej,
  • posiada wykształcenie maksymalnie średnie,
  • dostarczy do biura projektu wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych warunków.