Kontakt do Biura Projektu:

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
10-029 Olsztyn, ul. Prosta 38,

Pracownik obsługi biura: Marta Morze - pokój 204,
tel. 089 527 61 88 wew. 12, Fax. 89 527 50 45

Email: m.morze@izbarzem.olsztyn.pl

Specjalista ds. rekrutacji i promocji: Mieczysław Królicki - pokój 220
tel. 089 527 61 88 wew. 15, Fax. 89 527 50 45

Email: m.krolicki@izbarzem.olsztyn.pl