22.12.11 12:29 Wiek: 6 yrs

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - FRSE

Kategoria: Partnerzy - newsy

Autor: Grazyna Mogut

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi działania zmierzające do stworzenia we wszystkich województwach sieci punktów kontaktowych - organizacji i osób, które dysponując aktualną wiedzą na temat programu Unii Europejskiej "Uczenie sie przez całe życie" włączą się w proces upowszechniania informacji o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego dla przedsięwzięć edukacyjnych dla różnych grup potencjalnych beneficjentów, a także będą udzielać wskazówek pomocnych w zapewnieniu spójności projektów z krajowymi priorytetami strategicznymi programu.

Koordynator Wojewódzki - Grażyna Mogut: g.mogut@izbarzem.olsztyn.pl