18.11.10 14:16 Wiek: 7 yrs

Jesteśmy Partnerem w Projekcie: „Lern und prozessbegleiter in KMU”

Kategoria: Partnerzy - newsy

 

Środki finansowe - Niemiecka Agencja (NA beim BIBB) programu UE- LLP - Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji

Realizacja: 2009 - 2011

Uczestnicy projektu:
Polska, Węgry, Bułgaria i Niemcy
Projekt koncentruje się przede wszystkim na adaptacji niemieckiej koncepcji koordynatora procesu

Więcej informacji: www.gala-prozessbegleiter.de


The innovative transfer project:
“Personnel for the learning companions and process facilitation in SME”.
Funded by: EU - LLP - Leonardo da Vinci Multilateral Projects ‘Transfer of Innovation’
Duration: 2009 – 2011
The countries are involved: Germany, Hungary, Bulgaria and Poland
In the center is the established concept of process facilitation in Germany.

more info: www.gala-prozessbegleiter.de