02.08.10 15:13 Wiek: 7 yrs

Informacja nt. pierwszej międzynarodowej konferencji w ramach projektu SME-TraiNet (Program Leonardo Da Vinci)

Kategoria: Partnerzy - newsy

 

W dniach 5-7 maja 2010 roku odbyła się w Helsinkach pierwsza konferencja międzynarodowa w ramach projektu „SME-Trainet - sieć interesariuszy w obszarze kształcenia zawodowego i poradnictwo na rzecz zrównoważonego rozwoju młodych przedsiębiorstw i MŚP” z udziałem 4-osobowej delegacji Związku Rzemiosła Polskiego.

W konferencji wzięli udział – obok partnerów projektu - eksperci w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego, przedstawiciele rządów odpowiedzialni za edukację osób dorosłych, szkół wyższych i innych placówek oświatowych, dyrekcji generalnej ds. przedsiębiorczości Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiej Unii Rzemiosła oraz MŚP (UEAPME), Zrzeszenia  Europejskich Młodych Przedsiębiorców (JEUNE) oraz młodzi przedsiębiorcy.

Program konferencji obejmował następujące części:

-        sesję plenarną w trakcie której zaprezentowano cele i dotychczas osiągnięte rezultaty projektu SME-Trainet oraz referaty nt. polityki i strategii promowania młodych przedsiębiorców z sektora MŚP w Europie i Finlandii („Small Business Act”, polityka wobec MŚP w Finlandii, potrzeby fińskich młodych przedsiębiorców),

-        sesję warsztatową na temat europejskich przykładów dobrych praktyk szkolenia i wsparcia dla młodych MŚP, której celem było omówienie wybranych w/w przykładów w grupach roboczych, przede wszystkim pod kątem możliwości ich wykorzystania w różnych krajach członkowskich UE.

 

W trakcie warsztatów omówiono następujące przykłady dobrych praktyk:

 1. Usługi badawcze dla MŚP - znaczenie naukowej informacji badawczej dla MŚP (Finlandia),
 2. Akademia mikroprzedsiębiorstw zakładanych przez kobiety – znaczenie specyficznej promocji kobiet – przedsiębiorców i ich aktywności w nawiązywaniu kontaktów (Austria),
 3. Nauka na rzecz wzrostu / wzrost poprzez naukę - znaczenie analizy strategicznej, planowania, implementacji i ich naukowe monitorowanie (Niemcy),
 4. Format  znaczenie benchmarkingu i opieki nad klientem dla młodych przedsiębiorstw (Włochy),
 5. Clustering w zorganizowanej strefie przemysłowej w Atatürk - tworzenie klastrów
  z młodych przedsiębiorstw w celu redukcji kosztów i nawiązania relacji biznesowych
  z uznanymi przedsiębiorstwami (Turcja),
 6. E-Learning dla MŚP w branży żywnościowej - efektywne zastosowanie nowych mediów / e-learningu dla prowadzenia szkolenia z regulacji UE i HACCP (Polska),
 7. Lepsze umiejętności zarządzania, lepsze pozycjonowanie na rynku - techniki negocjacji i sprzedaży i zarządzanie relacjami (Bułgaria),
 8. Zarządzanie biznesem - szkolenie modułowe w ogólnym zarządzaniu biznesem
  z elementami praktycznymi (Estonia),
 9. Ucz się rozwoju – rozwój poprzez naukę – konsultanci w dziedzinie trenerów biznesu (Słowenia),
 10. Licencja kompetencji europejskiego biznesu – szkolenia dot. zarządzania w biznesie (Słowacja).

 

Wyniki prac grup roboczych zostały zaprezentowane wszystkim uczestnikom przez jednego przedstawiciela z każdej grupy.

 

Przedstawiciele ZRP przy wsparciu eksperta Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MŚP w Gdańsku przeprowadzili jeden z warsztatów nt. „E-learning dla MŚP w branży żywnościowej - efektywne zastosowanie nowych mediów / e-learningu dla prowadzenia szkolenia z regulacji UE i HACCP“ w trakcie, którego zaprezentowano projekt „Nowoczesny model kształcenia interaktywnego dla pracowników branży spożywczej sektora MŚP - nauczanie on-line” zrealizowany przez w/w izbę rzemieślniczą. Omówiono również możliwości wykorzystania jego rezulatów w innych krajach europejskich. Polski przykład dobrych spotkał się ze sporym zainteresowaniem pozostałych uczestników konferencji.

 

Po konferencji ZRP opracował w wersji polskiej „Kompendium dobrych praktyk w zakresie ofert szkolenia i wspierania młodych przedsiębiorstw” do rozpowszechnienia wśród izb i cechów rzemieślniczych, organizacji pracodawców i pracobiorców, różnego rodzaju instytucji szkoleniowych oraz organów rządowych.