13.04.10 15:17 Wiek: 8 yrs

Szkolenie na temat Edukacji Globalnej

Kategoria: Partnerzy - newsy

 

W ramach projektu BerufeGlobal współfinansowanego z Programu Leonardo da Vinci Edukacja i Kultura „Uczenie się przez Całe życie” w dniach 12 – 13 kwietnia odbyło się w Izbie szkolenie na temat Edukacji Globalnej.


Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli zawodu branży gastronomicznej i stolarskiej prowadzili eksperci z Berlina. Aktywny udział wzięli Wizytator Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty pani Anida Samoraj, pracownik katedry UNESCO UWM pan Marcin Warmiński, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie pan Henryk Gajdamowicz, nauczyciele z zespołów szkół zawodowych z Olsztyna, Mrągowa i Biskupca, przedstawiciele pracodawców oraz pracownicy Izby z dyrektorem Lechem Janda.

Szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników z Milenijnymi Celami Rozwoju i postępem wprowadzania nowych wymagań programowych w szkolnictwie zawodowym, związanych z Edukacją Globalną.

Lider Projektu BGZ Berlin – Niemcy,
Partnerzy: EPIZ Berlin- Niemcy, ZAWM St. Vith - Belgia, BAOBAB Wiedeń - Austria, Szkoła Zawodowa  Pec – Węgry, Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Polska.