Organizacja

Projekt przewiduje organizację 10 cykli (1 cykl obejmuje zajęcia przygotowujące do egzaminu oraz egzamin na tytuł mistrza), realizowanych w małych, 8-osobowych grupach, w terminach dogodnych dla uczestników wsparcia (zwykle zjazdy realizowane są w systemie weekendowym)..

Organizacja egzaminów na tytuł mistrza jest realizowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2005 Nr 215 poz.1820).

Zapewniamy bezpłatnie:

  • uczestnictwo w zajęciach w ramach przygotowania teoretyczno-praktycznego do egzaminu,
  • udział w egzaminie kwalifikacyjnym na tytuł mistrza,
  • materiały szkoleniowe,
  • catering,
  • noclegi dla osób spoza miejsca szkolenia,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • ubranie robocze-ochronne,
  • ubezpieczenie,
  • dyplom mistrzowski (standardowy i ozdobny) - po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.