Kontakt do Biura Projektu:

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
10-029 Olsztyn, ul. Prosta 38, pokój 129,
tel. 089 527 61 88 wew. 11