Organizacja

 1. Projekt zakłada 4 cykle ze ścieżki spawacza i 3 cykle ze ścieżki cieśli. W każdym cyklu bierze udział 10 uczestników/czek.
 2. Zajęcia będą realizowane przez 5 dni od poniedziałku do piątku.
 3. Jeden cykl szkolenia na spawacza obejmuje 332 h/ osobę, cieślę obejmuje 460 h/ osobę razem z egzaminem czeladniczym.
 4. W ramach szkolenia na spawacza zaplanowano realizację:
  • warsztaty równości płci - 6 h zajęć
  • wsparcie psychologiczno - doradcze - 12 h zajęć
  • indywidualny plan działania - 2 h / 1 osobę
  • moduł teoretyczny (teoria zawodowa - specjalności TIG i MAG) - 66 h zajęć
  • moduł praktyczny (specjalności TIG i MAG) - 204 h zajęć
  • moduł języka angielskiego branżowego - 40 h zajęć
  • pośrednictwo pracy - 2 h / 1 osobę
 5. W ramach szkolenia na cieślę zaplanowano realizację:
  • warsztaty równości płci - 6 h zajęć
  • wsparcie psychologiczno - doradcze - 12 h zajęć
  • indywidualny plan działania - 2 h / 1 osobę
  • moduł teoretyczny - 54 h zajęć
  • moduł praktyczny - 300 h zajęć
  • moduł języka angielskiego branżowego - 52 h zajęć
  • pośrednictwo pracy - 2 h / 1 osobę
  • egzamin czeladniczy praktyczny - 3 dni po 8 h
  • egzamin czeladniczy teoretyczny - 1 dzień (8 h)

  Harmonogram szkolenia zostanie dostarczony Uczestnikom Projektu na spotkaniu pierwszego dnia szkolenia. Projektodawca zastrzega sobie zmianę terminu realizacji szkolenia, o czym niezwłocznie powiadomi kandydatów/uczestników szkolenia.

 6. Zajęcia realizowane będą codziennie od poniedziałku do piątku. Zajęcia w ramach modułu teoretycznego i psychologiczno - doradczego, indywidualnego planu działania, języka angielskiego branżowego, pośrednictwa pracy odbywać się będą w Wojewódzkim Domu Rzemiosła, Olsztyn, ul. Prosta 38; zajęcia w ramach modułu praktycznego - na Warsztatach Centrum Kształcenia Zawodowego Warmińsko - Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie przy ul. Marii Zientary Malewskiej 65.