Kontakt do Biura Projektu:

Pracownik biura
Ewa Kuzia

pokój 211, tel. 89 527 61 88 w.20
e-mail: e.kuzia@izbarzem.olsztyn.pl

Rekrutacja
Ewa Adamkiewicz

pokój 225, tel. 89 527 61 88 w.18, 89 527 61 89
e-mail: e.adamkiewicz@izbarzem.olsztyn.pl

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
10-029 Olsztyn, ul. Prosta 38,
tel. 089 527 61 88, fax 089 527 50 45