Biuro projektu

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

10-029 Olsztyn, ul. Prosta 38, pokój 129,
tel. 89 527 61 88 wew.11, fax. 89 527 50 45,
e-mail: czeladnik@izbarzem.olsztyn.pl
www.izbarzem.olsztyn.pl