Zapytanie ofertowe:

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie zaprasza do składania ofert w sprawie wynajęcia kuchni wraz z niezbędnym wyposażeniem do wyłącznego korzystania w celu przeprowadzenia szkolenia kulinarnego oraz zapewnienie noclegów i cateringu dla uczestników i wykładowców oraz cateringu dla tłumacza w ramach realizacji projektu „Bon appétit - tajniki kuchni francuskiej”.

Szczegóły przedstawia zapytanie ofertowe do pobrania.