Dolce gusto – słodki smak włoskiej tradycji cukiernictwa

Projekt „Dolce gusto – słodki smak włoskiej tradycji cukiernictwa” realizowany jest w okresie od 01.12.2009 r. do 31.07.2010 r. we współpracy z partnerem z Włoch – Włoską Akademią Smaków w Perugii - „Universita dei Sapori”.

Z uwagi na potrzebę szkoleń w zakresie cukiernictwa w oparciu o wykorzystywanie naturalnych składników, nie „zanieczyszczonych” chemią smaków i zapachów zaangażowano do projektu partnera z Włoch, które słyną z ideologii organizacji Slow Food walczącej o naturalny smak i zachowanie regionalnych produktów.

Szkolenie dla personelu kuchni o specjalności cukiernik stanowi realizację jednego z modułów szkoleniowych dla osób pracujących w branży gastronomicznej i hotelarskiej programu „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur na lata 2004 – 2013”.

Podręcznik Cukiernictwo - do pobrania

CUKIERNICTWO_-_PODRECZNIK.pdf

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy  w Olsztynie.

PROGRAM  OPERACYJNY  KAPITAŁ  LUDZKI
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
www.efs.gov.pl