Organizacja

 • grupy 8 - osobowe,
 • 4 cykle szkoleniowe,
 • 5 dniowy system szkolenia (od poniedziałku do piątku),
 • forma warsztatowa - przeplatanie teorii i praktyki.

Całe szkolenie obejmuje w sumie 40 godzin i składa się z bloku polskiego i bloku francuskiego.

Uczestnik może wziąć udział w projekcie tylko raz i uczestniczyć do wyboru na szkoleniu z poziomu I lub poziomu II (w wybranych terminach).

A - BLOK POLSKI – 4 godziny

      Technologie gastronomiczne

oraz

B - BLOK FRANCUSKI – 36 godzin uwzględnia szkolenie na dwóch poziomach zaawansowania

Tematyka bloku kelnerstwo – poziom I

 1. Przygotowywanie sprzętu w restauracji,
 2. Serwowanie dań, zimnych i ciepłych napojów, alkoholi,
 3. Organizacja serwisu – organizacja pracy,
 4. Przyjmowanie zamówienia – w tym działania wspierające sprzedaż,
 5. Obsługa konsumenta zgodnie z regułami obsługi kelnerskiej

lub

Tematyka bloku kelnerstwo – poziom II

 1. Sztuka stołu – przygotowanie, rozpoznawanie bielizny stołowej, wykonanie nakrycia stołu, elementy dekoracji,
 2. Przygotowanie i wykonanie bufetu – dostosowanie nakrycia stołu do wymogów serwisu,
 3. Towaroznawstwo – produkty z karty, wiedza o winach i produktach z baru, serwowanie napojów,
 4. Sprzedaż – materiały wspierające sprzedaż, tworzenie karty baru i karty win, zasady sprzedaży dodatkowej, argumentowanie kart6 menu, sprzedaż produktów z baru i z piwnicy.

Zapewniamy bezpłatnie:

 • wysoki poziom szkolenia teoretycznego i praktycznego,
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę dydaktyczną,
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
 • catering podczas szkolenia,
 • noclegi,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • ubranie robocze-ochronne,
 • ubezpieczenie,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.