Europejski Poziom kelnerstwa na Warmii i Mazurach

Projekt skierowany jest do osób pracujących w branży gastronomicznej na terenie Warmii i Mazur, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności.
Wysokiej jakości szkolenie w zakresie kelnerstwa odbywać się będzie we współpracy ponadnarodowej z partnerem francuskim Izbą Rzemieślniczą Cotes d’Armor Saint Brieuc.

Grupę docelową stanowią 32 dorosłe osoby - 20 kobiet i 12 mężczyzn - PREFEROWANE OSOBY POWYŻEJ 50 roku życia.


Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie informuje, że w dniu 25.01.2010r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy usługi wynajęcia restauracji tj. sali szkoleniowej z barem i niezbędnym wyposażeniem w celu przeprowadzenia szkolenia oraz zapewnienia noclegów i cateringu dla uczestników i wykładowcy oraz cateringu dla tłumacza w ramach realizacji projektu „Europejski poziom kelnerstwa na Warmii i Mazurach”.

Postępowanie prowadzone było bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oznaczonej nr 1 złożonej przez: Telko sp. z o.o. Olsztyn Pl. Jedności Słowiańskiej 8, Oddział - Ośrodek Wypoczynkowy „Copernicus” w Sząbruku.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.Szkolenie odbywać się będzie w Ośrodku Wypoczynkowym „Copernicus” w Sząbruku, w Restauracji Stella
tel. 89 513 09 77    Email: sales@telko.com.pl

Możliwość dojazdu do ośrodka:

- samochodem – zjazd z szosy Olsztyn-Warszawa w kierunku Tomaszkowa, po ok. 3 km, po lewej stronie znajduje się ośrodek Copernicus. Można wjechać na posesję ośrodka i zejść schodami do restauracji Stella.

- Linia 325 –FHU „U GRZESIA” z Dworca PKP do Siły wyjazd w dni robocze godz. 6.20; 8.00.


Do góry

Podręcznik kelner - do pobrania

podrecznik_kelner-poz.II.pdf

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy  w Olsztynie.

 

PROGRAM  OPERACYJNY  KAPITAŁ  LUDZKI
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
www.efs.gov.pl