Uczestnicy

O uczestnictwo w projekcie może ubiegać się osoba, która w dniu przystąpienia do projektu spełnia jednocześnie wszystkie podane poniżej warunki:

  • posiada zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej w branży gastronomicznej,
  • wiek 18-64 lata ,
  • nie posiada zarejestrowanej działalności gospodarczej,
  • mieszka na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
  • dostarczy do biura projektu wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych warunków.