Biuro Projektu:

10-029 Olsztyn, ul. Prosta 38, pokój 228
Tel. 089 527 61 88 wew.24, fax. 089 527 50 45,
E-mail: a.marcinkan@izbarzem.olsztyn.pl

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości