Bon appétit – tajniki kuchni francuskiej

Projekt skierowany jest do osób pracujących w branży gastronomicznej na terenie Warmii i Mazur, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji i umiejętności w zakresie technik kuchni francuskiej.

Projekt jest realizowany z komponentem ponadnarodowym we współpracy z Izbą Rzemieślniczą Cotes d’Armor Saint-Brieuc. Grupę docelową stanowi 48 dorosłych osób pracujących - 32 kobiety i 16 mężczyzn (mile widziane osoby po 50 roku życia).

Szkolenie składa się z dwóch bloków :

Blok polski ( 4 godziny):

  1. Technologie gastronomiczne.

Blok „Kuchnia francuska (36 godzin):

  1. Obsługa cateringowa – organizacja pracy, bufety, przyjęcia koktajlowe,
  2. Podział mięsa wykorzystywany w gastronomii,
  3. Kuchnia na bazie mięsa wołowego – duszenie, smażenie i przygotowywanie mięsa,
  4. Dekorowanie talerzy,
  5. Desery.
Podręcznik do szkolenia Bon appétit - do pobrania

Podrecznik_do_szkolenia_Bon_appetit.pdf

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy  w Olsztynie.

PROGRAM  OPERACYJNY  KAPITAŁ  LUDZKI
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
www.efs.gov.pl