Czekolada i lody – z tradycją w XXI wiek

Projekt ma za zadanie rozpowszechnić tradycyjny sposób przyrządzania czekolady i lodów metodą rzemieślniczą, aby uatrakcyjnić ofertę gastronomiczną w regionie Warmii i Mazur. Skierowany jest do pracowników lokali gastronomicznych, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje umiejętności zawodowe przy udziale eksperta z Akademii Smaków w Perugii.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu umiejętności zawodowych przez 50 pracujących osób. Grupę docelową stanowią 33 kobiety i 17 mężczyzn ( mile widziane osoby po 50 roku życia) wyłonionych w trakcie rekrutacji, którzy nieodpłatnie wezmą udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Do udziału w szkoleniach zaangażowany będzie tłumacz.


Podręcznik lody i czekolada - do pobrania

LODY_I_CZEKOLADA_-_podrecznik.pdf


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy  w Olsztynie


PROGRAM  OPERACYJNY  KAPITAŁ  LUDZKI
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
www.efs.gov.pl