Organizacja

 • grupy 10-osobowe,
 • 5 cykli szkoleniowych,
 • 5 dniowy system szkolenia (od poniedziałku do piątku)

Zajęcia będą się odbywały raz w miesiącu od poniedziałku do piątku. Całe szkolenie obejmuje 40 godzin i składa się z dwóch bloków:

A - BLOK POLSKI – 4 godziny

 1. Technologie gastronomiczne

B - BLOK WŁOSKI – 36 godzin

 1. Teoria i technika produkcji lodów metodą rzemieślniczą:
  • kontrola parametrów oraz jakości surowców i półproduktów,
  • skład chemiczny i fizyczny lodów,
  • zasady właściwego dobierania składników,
  • opracowywanie receptur.
 2. Wyroby czekoladowe:
  • zarys historyczny i opis organoleptyczny kakao i czekolady,
  • techniki formowania i obróbki czekolady,
  • techniki wyrabiania pralinek i czekoladek,
  • dekoracje z czekolady.

Zapewniamy bezpłatnie:

 • wysoki poziom szkolenia teoretycznego i praktycznego,
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę dydaktyczną,
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
 • catering podczas szkolenia,
 • noclegi,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • ubranie robocze-ochronne,
 • ubezpieczenie,
 • certyfikat ukończenia szkolenia