Biuro Projektu:

10-029 Olsztyn, ul. Prosta 38, pokój 221
Tel. 089 527 61 88 wew.12, fax. 089 527 50 45,
E-mail: m.morze@izbarzem.olsztyn.pl

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości