Uczestnicy

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu będzie 100 bezrobotnych osób (do 25-ego roku życia.), które są zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji w zakresie spawania metodami TIG i MAG. Do udziału w projekcie wybrane będą osoby, które wykazują silną motywację, chęć zmiany oraz gotowość do podejmowania nowych wyzwań i zdobywania nowej wiedzy.

Warunkami uczestnictwa w projekcie są:

  • Wiek - osoby do 25 roku życia,
  • Status na rynku pracy - osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy,
  • Miejsce zamieszkania - zameldowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.